1396/3/29

سوالات تستی علوم تجربی پایۀ نهم ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - 75 سوال پر تکرار

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 75
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

Iranian people ............ Islamic revolution............ on Bahman 22nd.