1396/3/29

سوالات تستی علوم تجربی پایۀ نهم ویژه آمادگی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - 75 سوال پر تکرار

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 75
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معادله خطی که از محل برخورد دو خط $3x-2y=5$ و $4x+3y-1=0$ گذشته و عرض از مبدأ آن 3- باشد کدام است؟