1396/2/2

آزمون آنلاین درس 21 مطالعات اجتماعی نهم | نهاد حکومت

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 21: نهاد حکومت
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نصب، عزل و قبول استعفای کدام‌یک از افراد زیر از وظایف مقام معظم رهبری می‌باشد؟