1396/2/2

آزمون آنلاین درس 21 مطالعات اجتماعی نهم | نهاد حکومت

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه فروردین
شامل مباحث: درس 21: نهاد حکومت
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 2 اردیبهشت 96
  

کدام اصل قانون اساسی به وظایف و اختیارات رهبری می پردازد؟