1396/10/27

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) کلاس یازدهم رشتۀ ریاضی | فصل 1: الکتریسیته ساکن

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 1: الکتریسیتۀ ساکن
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل