1396/8/27

آزمون تستی علوم تجربی کلاس هشتم ویژۀ آمادگی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی | بخش اول زیست شناسی (فصل 4 و 5 و 6)

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 4: تنظیم عصبی
فصل 5: حس و حرکت
فصل 6: تنظیم هورمونی
  تعداد سوالات: 45
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام مورد در خصوص گیرنده های نوری چشم نادرست است؟