1397/6/22

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 4 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: خون (سری A)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی دی
شامل مباحث:
فصل 4: گردش مواد در بدن
گفتار 3: خون
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 22 شهریور 97
  

کدام گزینه درست است؟