1398/10/6

سوالات آزمون آنلاین تستی روانشناسی یازدهم انسانی | درس 3: احساس، توجه و ادراک

روانشناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 3: احساس، توجه، ادراک
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

براساس مکتب گشتالت فردی که خط و دایره را در یک گروه قرار دهد، کدام اصل گشتالتی را رعایت کرده و کدام را نادیده گرفته است؟