{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی 1401/06/3

سری دوم: آزمون آزمایشی کنکور سراسری رشته‌های علوم تجربی و ریاضی | مادهٔ درسی شیمی (شیمی 1 و 2 و 3)

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی شیمی اردیبهشت
شامل مباحث:
شیمی 1: فصل اول
شیمی 1: فصل دوم
شیمی 1: فصل سوم
شیمی 2: فصل اول
شیمی 2: فصل دوم
شیمی 2: فصل سوم
شیمی 3: فصل اول
شیمی 3: فصل دوم
شیمی 3: فصل سوم
شیمی 3: فصل چهارم
  تعداد سوالات: 35
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 35 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سری دوم: آزمون آزمایشی کنکور سراسری رشته‌های علوم تجربی و ریاضی | مادهٔ درسی شیمی (شیمی 1 و 2 و 3)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون جامع
بروزرسانی شده در 3 شهریور 1401
  

$A$ یک عنصر از گروه 1 جدول تناوبی و $D$ عنصری با عدد اتمی 12 است. دربارهٔ جامدهای یونی حاصل از واکنش هر یک از این دو عنصر با نافلز $X$، در مقایسه با جامد یونی $LiF$ ، چند مطلب زیر، درست است؟ (آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلور را هم‌ ارز با انرژی شبکهٔ بلور در نظر بگیرید.)
آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلور $D$ با $X$، بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلور $LiF$ است.
آنتالپی فروپاشی جامد بلوری $AX$، برابر یا کمتر از آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلور $LiF$ است.
اگر اتم $X$ در لایهٔ ظرفیت خود، 6 الکترون داشته…