سوالات درس زبان انگلیسی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی | کنکور داخل کشور 1398

زبان انگلیسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/5/14
  

«کان الطّلاب النّاجح یُحصی أعماله الحسنة لأصدقائه و هو یذکر مَشاکل کان قد تخلَّص منها!»: