1395/8/9

آزمون تستی درس هفتم عربی نهم: ثَمَرَةُ الْجِدِّ

عربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 7: ثَمَرَةُ الْجِدِّ
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/8/9
  

نوع ترکیب‌های مشخص شده در جمله زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

"إختَرَعَ إدیسون أکثَرَ مِن ألفِ إختراعٍ مُهِمٍّ؛ مِنها: الطّاقَةُ الکَهربائیةٌ و مُسَجَّلُ المُوسیقی و الصُّورُالمُتَحَرَّکَةُ و بَطّاریِّةُ السَیّارَةِ."