1395/8/9

آزمون تستی درس هفتم عربی نهم: ثَمَرَةُ الْجِدِّ

عربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: الدَّرْسُ السّابِعُ: ثَمَرَةُ الْجِدِّ
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/8/9
  

جمله « ... طاقة تشتغل بها الآلات و الأدوات الصناعیّة » را کامل کنید .