1396/7/18

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل اول: درس 2-1- الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: قدر هدایای زمینی را بدانیم
1-2 الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

به كمک كدام گزینه می‌توان سه عبارت زیر را به درستی تكمیل نمود؟
آ) بیش از نیمی از عناصر جدول دوره‌ای را . . . تشكیل می‌دهد.
ب) ویژگی‌های نافلزی همچون شكنندگی و نداشتن سطح براق، عموماً در عنصرهای . . . جدول مشاهده می‌شود.
پ) همه‌ی عناصر موجود در دسته‌ی s جدول تناوبی، جزو عناصر فلزی . . . .