1399/2/11

آزمون آنلاین فصل 5 ریاضی دبستان شهید میرابی مرودشت | عددهای اعشاری

ریاضی پنجم دبستان اسفند
شامل مباحث: فصل 5: عددهای اعشاری
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 11 اردیبهشت 99
  

حاصل عبارت زیر کدام است؟

$(100 \times 0/1) + (6 \times 0/5) + (90 \times 0/01) + 0/06 = $