1398/12/21

سوالات آزمون تستی فارسی (1) دهم دبیرستان روشنگران | فصل 6: ادبیات حماسی (درس 12 و 13)

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 6: ادبیات حماسی
درس 12: رستم و اشکبوس
درس 13: گرد آفرید
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/12/21
  

معانی لغات: دلق، غضب، حاذق، زبون در کدام گزینه به‌ترتیب صحیح می‌باشد؟