1395/7/4

آزمون تستی درس 1 علوم تجربی پنجم دبستان | زنگ علوم

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 1: زنگ علوم
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

علی پیش بینی کرد که: « طول بال فرفره بر زمان فرود آمدن آن تأثیر می‌گذارد.» با توجه به این پیش‌بینی کدام یک از موارد زیر تغییر نمی‌کند؟