{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (3) 1401/11/15

آزمون درس ستایش و درس یکم و دوم فارسی سال دوازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فارسی (3) آبان
شامل مباحث:
ستایش: ملکا، ذکر تو گوییم
فصل 1: ادبیات تعلیمی
درس 1: شکرِ نعمت
درس 2: مست و هُشیار
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون درس ستایش و درس یکم و دوم فارسی سال دوازدهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 15 بهمن 1401
  

مفهوم عبارت «فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمـین بپـرورد. » بـا کـدام بیـت تناسب بیشتری دارد؟