1396/1/26

آزمون تستی فصل 15 علوم تجربی نهم | با هم زیستن

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 15: با هم زیستن
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نمودار مقابل، تغییرات جمعیت یک گونه از یک جاندار در یک محیط را نشان می‌دهد، کدام مورد درباره‌ی آن درست بیان شده است؟