1396/1/26

آزمون تستی فصل 15 علوم تجربی نهم | با هم زیستن

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت
شامل مباحث: فصل 15: با هم زیستن
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 26 فروردین 96
  

کدام جاندار می‌تواند در گروه تولید کنندگان یک زنجیره غذایی قرار گیرد؟