1396/7/27

نمونه سوالات تستی فلسفه پایۀ یازدهم رشته‌های ادبیات و علوم انسانی + علوم و معارف اسلامی | بخش اول: معنا و قلمرو فلسفه - درس 1: فلسفه چیست؟ (1)

فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
بخش اوّل: معنا و قلمرو فلسفه
فلسفه چیست (1)
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

«روش تجربی» و «تجارب شخصی» به‌ترتیب در کدام‌یک از راه‌های کسب شناخت، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟