1397/4/5

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 5: ایمنی (گفتار 2- دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 5: ایمنی
گفتار 2: دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/4/5
  

چند مورد، عبارت زير را به‌درستی كامل می‌كند؟

«بخشی از دستگاه عصبی مركزی كه هنگام تب، دمای بدن را بالا می‌برد ...............»

الف) توانايی ترشح پيک دوربرد دارد.                               ب) فشارخون را تنظيم می‌كند.

ج) دارای گيرنده‌های اسمزی است.                                   د) زير پل مغزی قرار دارد.