{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1400/07/27

آزمون آنلاین زیست شناسی دوازدهم تجربی | فصل 1: مولکول های اطلاعاتی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) مهر
شامل مباحث: فصل 1: مولکول‌های اطلاعاتی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین زیست شناسی دوازدهم تجربی | فصل 1: مولکول های اطلاعاتی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 27 مهر 1400
  

کدام گزینه درست است؟