1395/10/27

آزمون تستی درس 8 علوم تجربی پنجم دبستان | کارها آسان می شود (1)

علوم تجربی پنجم دبستان بهمن
شامل مباحث: درس 8: کارها آسان می‌شود (1)
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در طبقه بندی اهرم ها در شکل زیر، کدام اهرم ها در محل مناسب قرار ندارند؟