آزمون تستی آمادگی نوبت دوم فارسی و نگارش ششم دبستان - دورۀ کامل کتاب | گاما | سامانه آزمون آنلاین

1396/3/6

آزمون تستی آمادگی نوبت دوم فارسی و نگارش ششم دبستان - دورۀ کامل کتاب

شامل مباحث


تعداد سوالات

50

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 1,500 تومان