1396/3/6

آزمون تستی آمادگی نوبت دوم فارسی و نگارش ششم دبستان - دورۀ کامل کتاب

فارسی ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

صهام با اشتیاق در مدرسه صبت نام کرد، ولی به علت آقاز جنگ تهمیلی و اشقال شهر نتوانست به مدرسه برود.