1396/3/6

آزمون تستی آمادگی نوبت دوم فارسی و نگارش ششم دبستان - دورۀ کامل کتاب

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بیت «از شبنم عشق خاک آدم گل شد  ...  صد فتنه و شور در جهان حاصل شد» با کدام بیت قرابت مفهومی کمتری دارد؟

الف) از خمستان جرعه‌ای بر خاک ریخت  ...  جنبشی در آدم و حوا نهاد
ب) ما طبع عشق داریم پنهان آشکاریم  ...  در شهر عشق پنهان در کوی عشق فاشیم
ج) با زلال عشق پس آن جمله را آمیختند  ...  وان گه از وی طینت آدم مخمر داشتند
د) ای مهر تو کرده خانه در جان و دلم  ...  بسرشته غم عشق تو در آب و گلم