1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مجموعه $A=\{-2,0,-6\}$ با کدام یک از مجموعه های زیر برابر است؟