1395/6/30

آزمون تستی فصل 1 ریاضی نهم | درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث:
فصل 1: مجموعه‌ها
درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 30 شهریور 95
  

اگر { 3 ، 2 ، 1 } = A و { 5، 4، 3 } = B و {6، 5 } = C  در اين صورت مجموعه $ ( A \cap B ) \cup C $ چند زير مجموعه ناتهي دارد ؟