1395/7/14

آزمون تستی فصل اول ریاضی ششم دبستان | بخش پذیری

ریاضی ششم دبستان آبان
شامل مباحث: فصل 1: عدد و الگوهای عددی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 مهر 95
  

عدد هشتصد و هفتاد ميليون و سی و سه هزار و شصت و دو را 1000 برابر كرده‌ايم. در عدد جديد رقم 7 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟