1395/9/22

آزمون تستی درس ششم فارسی پنجم دبستان | سرود ملی

فارسی و نگارش پنجم دبستان آذر
شامل مباحث: درس 6: سرود ملی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 22 آذر 95
  

واژه ها در کدام گزینه با یکدیگر هماهنگی ندارند؟