1398/12/15

آزمون چهارگزینه ای ریاضی نهم | فصل 6: خط و معادله های خطی

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 6: خط و معادله‌های خطی
درس 1: معادله خط
درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ
درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل