1396/7/25

آزمون تستی جغرافیا (2) پایۀ یازدهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی - فصل اول: ناحیه چیست؟ (درس 1-معنا و مفهوم ناحیه)

جغرافیا (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی مهر
شامل مباحث:
فصل 1: ناحیه چیست
درس 1: معنا و مفهوم ناحیه
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 25 مهر 96
  

کدام گزینه از معیارهای مربوط به عوامل طبیعی در ناحیه‌بندی است؟

الف) ناهمواری‌ها - آب و هوا  ب) جمعیت - اقوام   ج) پوشش گیاهی‌ - خاک   د) زبان - دین   ه) فرهنگ - فعالیت‌های اقتصادی