1396/1/17

آزمون تستی فصل 6 ریاضی ششم دبستان | کاربرد درصد در محاسبات مالی

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 6: تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نسبت پول مریم به آرزو 2 به 5 و و آرزو به مینا 4 به 3 می باشد.اگر مجموع پول آن‌ها 43000 تومان باشد، اختلاف پول مریم و مینا چند تومان است؟