1396/1/17

آزمون تستی فصل 6 ریاضی ششم دبستان | کاربرد درصد در محاسبات مالی

ریاضی ششم دبستان فروردین
شامل مباحث: فصل 6: تناسب و درصد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 17 فروردین 96
  

کدام گزینه همواره درست است؟