1398/1/17

تست کنکور فیزیک دوازدهم رشته علوم ریاضی | فصل 3: نوسان و موج | انرژی در حرکت هماهنگ ساده

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: 3-3 انرژی در حرکت هماهنگ ساده
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نمودار انرژی پتانسیل یک نوسانگر وزنه ـ فنر بر حسب مکان آن به صورت شکل زیر است. اگر جرم وزنه برابر با $400$ گرم باشد، سرعت نوسانگر هنگامی که در مکان $x=+2cm$ قرار داشته و بزرگی سرعت آن در حال کاهش است. چند متر بر ثانیه می‌باشد؟ (از تمام اصطکاک‌ها صرف‌نظر شود.)

تشخیص آهنربا از آهن
توسط سیدطاها موسوی در 15 خرداد
آیا نمک خوراکی و آب مقطر خالص هستند؟
توسط فرشید امیری گودرزی در 15 خرداد
با گرم كردن ٤٩٩ گرم از نمک CuSO₄.5H₂O تا زمانی که…
توسط تختمو بده بخوابم بعدشم من ميدم در 15 خرداد