{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فلسفه (2) 1397/07/29

تست کنکور فلسفۀ اسلامی دوازدهم انسانی | فصل 3: مبانی حکمت مشاء (2)

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی فلسفه (2) آبان
شامل مباحث: فصل 3: مبانی حکمت مشّاء (1)
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فلسفۀ اسلامی دوازدهم انسانی | فصل 3: مبانی حکمت مشاء (2)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 29 مهر 1397
  

قدیم در عرف به‌معنای ............... و حادث در فلسفه به‌معنای ................ است.