1395/7/16

آزمون تستی درس سوم علوم تجربی ششم دبستان | کارخانه ی کاغذسازی

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث: درس 3: کارخانه‌ی کاغذ سازی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

كدام يک از موارد در مورد كاربرد مواد به كار رفته در كاغذ نادرست بيان شده است؟