{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (3) 1397/09/8

آزمون تستی جمع بندی فصل 1 شیمی (3) دوازدهم | مولکول ها در خدمت تندرستی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی شیمی (3) آذر
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
قسمت 1: زندگی با شوینده‌ها، آلاینده‌ها و پاک‌کننده‌ها
قسمت 2: پاک کننده‌های غیرصابونی و خورنده
قسمت 3: اسیدها و بازها و رسانایی الکتریکی و درجه یونش اسیدها
قسمت 4: سامانه‌های تعادلی و pH محلول‌ها
قسمت 5: واکنش شوینده‌های خورنده
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی جمع بندی فصل 1 شیمی (3) دوازدهم | مولکول ها در خدمت تندرستی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 8 آذر 1397
  

pH شیره معده انسان در زمان استراحت حدود 3/7 است. غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید را در یک نمونه شیره معده در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید. $\log 2 = 0/3$