{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (3) 1397/08/28

تست فصل ۱ کنکور سراسری ریاضی (3) دوازدهم | درس 3: تابع وارون

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی ریاضی (3) آبان
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
درس 3: تابع وارون
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست فصل ۱ کنکور سراسری ریاضی (3) دوازدهم | درس 3: تابع وارون
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
بروزرسانی شده در 28 آبان 1397
  

@@به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید:@@

اگر دامنه تابع $f(x) = {x^2} + 4x + 3$ برابر $\left[ { - 2, + \infty } \right)$ باشد، ضابطه و دامنه تابع وارون را به دست آورید.