1395/10/27

آزمون تستی درس 9 علوم تجربی پنجم دبستان | کارها آسان می شود (2)

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 9: کارها آسان می‌شود (2)
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام مورد مانند گوه عمل می کند؟