1398/12/27

آزمون آنلاین علوم هشتم مدرسه نیایش اصفهان | فصل های 11 و 12

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 11: کانی‌ها
فصل 12: سنگ‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/12/27
  

کدام نمودار ارتباط بین عناصر، کانی و سنگ را بهتر نشان می‌دهد؟