1398/1/15

تست کنکور فصل 5 حسابان دوازدهم | درس 3: رسم نمودار تابع

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 3: رسم نمودار تابع
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $f(x)=\left| x\left[ x \right] \right|\sqrt[3]{x}$ باشد نمودار آن در اطراف $x=0$ به کدام شکل است؟ ($[ ]$ ،علامت جز صحیح است.)