1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 فیزیک دهم | شاره در حرکت و اصل برنولی

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد
6-2 شارۀ در حرکت و اصل برنولی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بین دو مولکول از یک ماده، به ترتیب در فاصلۀ خیلی کم چه نیرویی ایجاد می شود و در فاصلۀ خیلی زیاد از هم چه نیرویی ایجاد می شود؟