1397/7/4

سوالات تستی زبان انگلیسی دهم برای آمادگی کنکور سراسری کلیه رشته ها | Lesson 4: Traveling the World

زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: Lesson 4: Traveling the World
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

A: What are you going to do next summer, Ali?

B: I'm not sure, but I think I ................ to the North of Iran.