1395/7/26

آزمون تستی درس دوم مطالعات اجتماعی پنجم دبستان | احساسات ما

مطالعات اجتماعی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 2: احساسات ما
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در زمان مرگ عزیزان چه نوع احساسی به انسان دست می‌دهد؟