{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
1396/08/21

آزمون تستی فارسی (2) پایۀ یازدهم مشترک کلیه رشته‌ها ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل سوم: ادبیات غنایی (درس 6 و 7)

فارسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آذر
شامل مباحث:
فصل 3: ادبیات غنایی
درس 6: پروردۀ عشق
درس 7: باران محبّت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 10 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 21 آبان 1396
  

معنی واژه‌های «شبگرد، شائبه، حضرت، مَلَک» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

تعداد تست: 1615
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان