{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دین و زندگی1 1401/08/24

آزمون آنلاین درس‌های 6 و 7 و 8 دین و زندگی دهم انسانی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی دین و زندگی1 بهمن
شامل مباحث:
درس 6: منزلگاه بعد
درس 7: واقعۀ بزرگ
درس 8: فرجام کار
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین درس‌های 6 و 7 و 8 دین و زندگی دهم انسانی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 24 آبان 1401
  

عامل پایان بخشی جهان هستی وقوعِ .................. بوده و غافلگیری موجودات در مرحله‌ی نخست قیامت با رخ داد ................. صورت می‌گیرد.