1396/1/30

آزمون آنلاین درس 17 مطالعات اجتماعی نهم | فرهنگ

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 17: فرهنگ
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

هر یک از عبارات «انسان پرهیزگار- خانه کعبه- صداقت- طواف خانه خدا» به ترتیب به کدام لایه فرهنگ اشاره دارد؟