1396/7/10

آزمون تستی هندسه (1) پایه دهم رشته ریاضی فیزیک | فصل 2: درس دوم- قضیۀ تالس

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل دوم- قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
درس دوم: قضیۀ تالس
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

فردی با قد 180 سانتی متر مقابل تیر چراغ برق به ارتفاع 270 سانتی متر قرار دارد. اگر فاصله شخص تا تیر چراف برق 2 متر باشد. طول سایه شخص چند متر است؟