1395/8/26

آزمون تستی فصل سوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان | کشاورزی در ایران

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 3: کشاورزی در ایران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل