1397/9/10

تست کنکور فلسفۀ اسلامی دوازدهم انسانی | فصل 6: نمایندگان مکتب مشاء (2)

فلسفه (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: فصل 6: نمایندگان مکتب مشّاء (2)
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/9/10
  

دایره‌المعارف عظیم علمی و فلسفی بوعلی سینا را کدام کتاب وی تشکیل می‌دهد؟

نقش پرزهای روده کوچک چیست؟
توسط فاطمه فریدنیا در 17 خرداد
ارتباط معنایی بین واژگان
توسط GHAZAL ZK در 17 خرداد
نابرابری اعداد توان دار
توسط سورنا متین پور در 17 خرداد
اسمز چیست؟
توسط سید حسین حسینی در 17 خرداد