{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1395/07/19

آزمون تستی فصل دوم ریاضی ششم دبستان | جمع و تفریق کسرها

دبستان ششم ریاضی آذر
شامل مباحث: فصل 2: کسر
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی فصل دوم ریاضی ششم دبستان | جمع و تفریق کسرها
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 19 مهر 1395
  

حسین نصف زمین مستطیل‌شکل خود را گندم کاشت. نصف دیگر را به چهار قسمت تقسیم کرد. در یک قسمت آن جو و در دوقسمت آن یونجه کاشت. و نصف یک قسمت باقیمانده را نیز سبزی کاشت. حسین چه کسری از زمین خود را سبزی کاشته است؟