{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (2) 1400/08/20

آزمون شماره 1 شیمی (2) پایه یازدهم رشته علوم تجربی ص 1 تا 20 کتاب درسی

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی شیمی (2) آبان
شامل مباحث:
قسمت 1: هدایای زمینی
قسمت 2: الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها
قسمت 3: رفتار عنصرها و شعاع اتم
قسمت 4: دنیایی رنگی با عنصرهای دسته d
قسمت 5: عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون شماره 1 شیمی (2) پایه یازدهم رشته علوم تجربی ص 1 تا 20 کتاب درسی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 20 آبان 1400
  

در مورد عنصر اسکاندیم با عدد اتمی 21 کدام گزینه درست نیست؟