1399/12/14

آزمون آنلاین زبان دوازدهم | درس سوم (گرامر)

زبان انگلیسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی اردیبهشت
شامل مباحث: Lesson 3: Renewable Energy
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 16 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 اسفند 99
  

. The bill ........ on time, or we won't have light next month.