1397/6/27

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 3 شیمی دهم | فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (نمونه 2)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: آب، آهنگ زندگی
1-3 آب کره
2-3 محلول و مقدار حل شونده‌ها
3-3 آیا نمک‌ها به یک اندازه در آب حل می‌شوند؟
4-3 رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی
5-3 نیروهای بین مولکولی آب، فراتر از انتظار
6-3 آب و دیگر حلال‌ها و انحلال پذیری گازها
7-3 رسانایی الکتریکی محلول‌ها
8-3 ردپای آب در زندگی
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

ترکیب هایی همانند .............. می توانند به هر نسبتی در آب حل شوند به همین دلیل ................ محلول سیر شده ای از آنها تهیه کرد.