1397/8/29

تست کنکور فصل 3 ریاضی (3) دوازدهم | درس 2: حد در بی‌نهایت

ریاضی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت
درس 2: حد در بی‌نهایت
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/29
  

اگر نمودار تابع $f$ به صورت زیر باشد، حاصل $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{x}{\left| x \right|}f(x)$ کدام است؟