1395/6/31

آزمون تستی درس 1 پیام‌های آسمان نهم | درس 1: تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث: درس 1: تو را چگونه بشناسم؟
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 31 شهریور 95
  

کدام گزینه هدف خداوند متعال از دستور به احکام شرعی نیست؟