1395/6/31

آزمون تستی درس 1 پیام‌های آسمان نهم | درس 1: تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: تو را چگونه بشناسم؟
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مفهوم آیه ((انّه یعلم الجهر و ما یخفی)) کدام است؟