1398/11/8

آزمون تستی علوم تجربی کلاس نهم | بخش دوم زیست شناسی ( فصل های 13 و 14 و 15)

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 13: جانوران بی‌مهره
فصل 14: جانوران مهره‌دار
فصل 15: با هم زیستن
  تعداد سوالات: 45
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام یک از عبارت های زیر در مورد بی مهره ها نادرست است؟